Anlam Duygusunun Üretilmesi

Anlam, belki çok geniş bir konu olabilir. Birçok insan, her ne için olursa olsun anlamın çok önemli olduğu konusunda...

Romalılardan Gelen Teknik : Loci

Telefon numaralarını, isimleri, yerleşim yerlerini, mekan adlarını ve öğrendiğimiz bilgileri doğrudan hafızamızdan söyleyebilmek hepimizin sahip olmak istediği bir beceridir....

Nöroplastisite Tabanlı BRAINFIT Zihin Egzersizlerinin İlkokul Öğrencilerinin Dikkat Becerilerine Olan Etkisi

Effect of Neuroplasticity-based BRAINFIT Mind Exercises on Attention Skills of Primary School Students Nöroplastisite Tabanlı BRAINFIT Zihin Egzersizlerinin İlkokul...

Çocuklarınızın Okulda Kendinden Emin ve Özgüven Sahibi Olmasına Nasıl Destek Olabilirsiniz?

  Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, özellikle okulda, özgüven kaybı yaşayabilirler. Bu kayıp bir süre sonra onların yetersiz performans göstermesine...

Fiziksel Aktivitenin Çocukların Dikkat Süresine Olumlu Etkisi

Çocuğunuzun takım sporları, dans ve jimnastik gibi fiziksel aktiviteler yapması, henüz gelişme çağında sağlıklı bir alışkanlık kazanmasını sağlarken, aktif...

Doğanın Bilişsel Faydaları

Dışarıya Çıkın! Bu Beyniniz İçin Çok Yararlı

Bilişsel becerileri geliştirmenin yöntemlerinden konuşulduğunda tartışmalarımızın çoğunun merkezinde karmaşık teknikler bulunmaktadır. Fakat bunların yanında, parkta yürümek gibi, bilişsel gelişimi geniş ölçekte mümkün kılacak basit teknikler de mevcuttur.  Dışarıda daha fazla zaman geçirme yöntemi pratikte bir halk inanışından kaynaklanıyor gibi görünse de araştırmalar doğal ortamların, reel ve ölçülebilir faydalarının olduğunu ortaya koyuyorlar.

Bilişsel Dikkatin 2 Yönü

Psikologlar arasında uzun bir süredir kabul gören yaklaşım göre dikkat ve konsantrasyon gücü, bizim gün boyu zorlu bilişsel görevleri yerine getirmeye çalışırken tükettiğimiz sınırlı kaynaklardır. Fakat bu konu üzerine yapılmış araştırmalar dikkat yeteneğimizle ilişkilendirilebilecek iki farklı durum arasında kritik bir ayrım yapmaktadır. Yapmamız gereken bilişsel işlemler gibi, okulda, işte, şehirde karşı karşıya geldiğimiz birçok işlem dikkatimizi istemli olarak yönlendirmemizden dolayı bilişsel kaynaklarımızı tüketir. Çünkü bu durumlarda, belirli bir iş üzerinde odaklanmamız gerekir ve ayrıca diğer uyaranları, psikolojik ve duygusal dikkat dağıtıcıları da filtreleyip engellememiz gerekmektedir. Mesela günlük hayatta kaçınılması gereken bir trafik, okunması gereken tabelalar, sürekli akan bir kalabalıkta sokak veya caddelerden yolunu bulmak gibi mental yorgunluğa yol açan şeyler vardır.

Diğer yandan doğal alanlar oldukça farklı ve büyüleyici bir yol aracılığıyla bilişsel sistemimizle etkileşime geçerler. Yeşil bir çayır veya güzel bir gün batımı gibi doğa manzaraları istemsiz olarak, bilinçli bir odaklanmayı gerektirmeden, ve uyarıcı etkisine rağmen bilişsel bir işleme yol açmadan dikkatimizi kendilerine çekerler. Antrenmanlardan sonra kasların gevşemesi gibi, bu tarz doğal yerler yorgun düşmüş bilişsel fonksiyonlarımızın kapasitesini tüketmez aksine onu restore ederler.

1980’lerde Rachel ve Stephen Kaplan tarafından yapılan araştırmalar, doğada bulunmanın faydalarını kanıtlamışlardır.  Yaptıkları birçok çalışmada doğada bulunmanın, kentte veya ev ortamında bulunmaya nazaran dikkat, hafıza ve bilişsel testlerdeki performansı büyük ölçüde arttırdığını göstermişlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde bu faydalar, ev bitkilerine, hatta doğa fotoğraflarına bakmak gibi yapay şeyler sayesinde de gözlemlenebilmektedir.

Mental ve Psikolojik Sağlık

Doğal yerler ayrıca, daha iyi mental sağlık sonuçlarıyla ve streste azalma hususuyla korelasyon ilişkisine sahiptir. Stanford’lu araştırmacı Gregory Bratman’a göre “doğal dünyayla olan bağımız nedeniyle doğa manzaraları stresi azaltarak ve otonomik bir uyarılma sağlayarak parasempatik sinir sistemini aktif eder. “ Örnek vermek gerekirse, doğa manzaralı penceresi olan ofis çalışanlarının daha yüksek iş tatminine sahibi oldukları ve işyeri ile alakalı daha az hayal kırıklığı yaşadıkları rapor edilmiştir. Yeni bir araştırma, beyin tarama verilerini de araştırma içerisine dahil ederek, doğa yürüyüşlerinin beyindeki depresif ve derin düşünmeyle ilişkili subgenual prefrontal cortex bölgesindeki aktiviteleri azalttığını göstermiştir.

Doğada bulunmanın psikolojik faydaları da vardır. Dementia(erken bunama)’dan muzdarip huzur evi sakinleri zamanlarını bahçede geçirmeleri sayesinde hareket kabiliyetlerinde gelişim kat etmişlerdir. Hastanede yeşilliklere bakan pencere sahibi hastaların ise ameliyat sonrası daha hızlı iyileştiği gözlemlenmiştir.

Sosyal ve Davranışsal Zeka

Asırlardır tekrar ede gelmiş  “Dışarıda oyna!” söylemini destekleyen araştırmalar, doğanın çocuklar için çok fazla önemli olduğunu göstermektedir. Doğa manzaralarında bulunan çeşitli objeler ve şekiller, bilişsel gelişimin yanında sosyal gelişilmeyle de ilintili olan yaratıcı oyunlara teşvik etmektedir. Şehirde yaşayan çocuklar üzerine yapılan bir çalışma, en azından kızlar için, daha yeşil bir ev çevresinde yaşayanların dürtülerini kontrol etmede ve öz-disiplini sağlamada daha iyi olduklarını gösteren bir korelasyon ortaya koymuştur. Aynı şekilde doğal alanlarda oynamanın, dikkat eksikliği sorunu bulunan çocuklarda ciddi bir semptom azalmasına sebep olduğu keşfedilmiştir. Daha geniş bir çerçevede, yapay yapılardan oluşmayan, açık ve doğal dış mekânlar çocukları grup aktivitelerinde ve problem çözmedeki işbirliğinde sosyal uyumu sağlamaya teşvik eder. Yeşil alanların bu faydaları ayrıca yetişkinler için de geçerlidir. Özellikle de marjinalleşmiş bir şehir topluluğu içerisinde yaşıyorlarsa…

Sonuçlar

Doğada bulunmak gibi basit bazı şeyler, bilişsel yolla öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi adına ekstra yöntemler olarak değerlendirilebilirler. Ancak, çocukların konsantrasyonu hususunda eğitim açısından birçok dezavantajı bulunan yerlerde doğal alanlara erişim imkânı neredeyse sınırlıdır ve bu sorun, dünya genelindeki kentleşme oranı artarken daha çok büyümeye başlamıştır. Erken çocukluk dönemindeki bilişsel, davranışsal ve duygusal gelişimin birbiriyle bağlantılı olduğunu bilmemiz, eğitimcilerin çevresel faktörleri daha çok dikkate almalarını sağlamaktadır. Bu sayede çocukların gelişimleri için en mümkün ortamı sunmaya çalışmak adına çabalamaktadırlar.

 

 

https://www.scilearn.com/blog/cognitive-benefits-of-nature

 

Öğrenme Hakkındaki Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Burada bazı ironilerden bahsedeceğiz: Öğrenme hakkında doğru zannettiğimiz fakat aslında yanlış olan birçok bilgi var. Peki hala doğru olarak kabul ettiğimiz bu yanlışlar hangileri?

Yanlış 1:En iyi öğrenme hareketsizken gerçekleşir

Gerçekte beynimizin zinde kalması için sürekli hareket halinde bulunmaya ihtiyaç duyarız. Bu nedenle eğer vestibular(hareket) sistemimiz ve duyularımız yeteri kadar canlı değilse kesinlikle harekete ihtiyacımız var demektir.

Yanlış 2: Odaklanmak tamamen senin elinde

Beyin olağanüstü bir yapıda olmasına rağmen, biliyoruz ki güçlü bir odaklanmayı sadece tek bir nokta üzerinde gerçekleştirebilir.

Örnek vermek gerekirse: Grip olduğunuzda veya başınız ağrıdığında konsantrasyonunuzun nasıl bozulmaya başladığını bilirsiniz.

Bu tıpkı ilkel beyin gelişimini tamamlayamayan insanların durumuna benzer. İlkel beyin tam olarak gelişmediği zaman beyin -sabah, öğle akşam- temel yaşamsal ihtiyaçlara odaklanmakla meşgul olur. Bunun dışındaki herhangi bir şeye dikkatini vermekte çok zorlanır. Hatta bu insanlar dışarıdan, dikkatli olarak bildiğimiz diğer insanlara nazaran çok daha konsantrasyon içinde gibi görünürler.

Bu nedenle aslında odaklanmak tamamen bizim elimizde değildir.

Yanlış 3: IQ değişmez.

Bütün bir gece uyanık kaldığınızı ve içmiş olduğunuz medikal bir ilacın yan etkisi nedeniyle de başınızın döndüğünü varsayın. Bu haldeyken size bir IQ testi yapılmış olsun. Sonucunuzun bu olumsuzluklardan etkilenmeyeceğini düşünür müsünüz? Tıpkı bunun gibi ilkel beyin gelişimini henüz tamamlayamayan çocuklara IQ testi yaptırdığımızda doğru sonuçlar alamayabiliriz. Çünkü beyinleri, işlevini yerine getirmede henüz yetersiz kalmaktadır. Korteks bölgesi,  beynin otomatik olarak yapması gereken işlevleri telafi etmekle meşgul olur.

Ancak insanlar bu durumu bilemediklerinden IQ testi sonuçlarının sabit olduğuna inanabilirler. Örnek olarak;Brain Highways’te çocuklarının IQ sonuçlarının çok düşük olduğunu öğrenince harap olan bir çok ebeveynle beraber çalışılmıştır. Bu çocuklardan ilkel beyin gelişimlerini tamamlayanları tekrar IQ testine alındığında sonuçlar çok daha yüksek çıkmıştır. Hatta bazılarındaki yükselme neredeyse 30 puan civarındadır.

Yanlış 4 : Öğrenme kapasitesi kişilere göre değişmez

Her insanın kendine sunulan bilgiden alabileceği pay farklıdır. Bazen öyle bir an gelir ki eğer o an mola verilmezse beyninizin tek bir bilgiyi dahi artık alamayacağını düşünebilirsiniz. Hatta bazıları kendisine aktarılan bilgiler sırasında, daha birkaç dakika içerisinde, kendisini bir bilgi yığınına toslamış gibi hissedebilir. Uzun süre konsantre olabilme becerisine sahip kişiler, konsantrasyonu çabuk tükenen kişilerin kapasitesinin bu kadar düşük olabileceğine inanmıyorlar. Ancak ilkel beyin gelişimimiz ve ilkel refleks becerilerimiz henüz tamamlanmamışsa öğrenmeye çaba sarf etsek de karşılaşacağımız problem öğrenme kapasitesinin düşük oluşu olur.

Yanlış 5: Öğrenme doğrusal olarak gerçekleşir.

Eğitim müfredatları, çoğu öğrencinin önce “A” yı sonra “B” yi ve daha sonra da “C” yi öğrenmesi gerektiği şeklinde dizayn edilmiştir. Ve bu şekilde ilerleme gösteremeyen öğrenciler başarısız olarak görülürler.

Ancak gerçekte öğrenme, daha önce bulunduğumuz noktaya tekrar döndüğümüz, periyodik bir döngü içerisinde gerçekleşir. Öğrenme sürecinde, önemini kendimizin de gözlemleyebileceği bu periyodik yöntem yaklaşımı oldukça mühimdir. Bu yöntemde daha önce öğrendiğimiz bilgilerin üzerinden tekrar geçerek daha derin bir bilme seviyesine ulaşırız. İlk başta gözden kaçırmış olduğumuz bilgileri tekrar özümseme fırsatı yakalarız.

Yanlış 6: Hata yapmak kötüdür.

Hata yapıldığında sert eleştirilerde bulunan kişiler, beynin öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini anlamamış demektir. Örnek; beyin bir işlevi yerine getirmek için azıcık zorlandığında bile bir çok miyelin kılıf(nöronları sararak bilginin daha hızlı geçiş yapmasını sağlayan bir madde) üretir. Ve tabi ki öğrenme süreci içerisinde hatalar görülebilir. Fakat bu hatalar, bir şeyi doğru öğrenmenin ilk adımlarını oluşturur.

Peki aslında yanlış olan tüm bu bilgilerin doğru olduğuna inanmamızın bize ne gibi bir etkisi olur? Aslında oldukça fazla… Örnek olarak; kendimizi tembel, aptal ve bir işe odaklanamayan birisi olarak görürüz. Bu nedenle öyle olmasak bile öğrenme için iyi bir kapasiteye sahip olmadığımızın sonucuna varırız. Bundan dolayı da nasıl başarılı olabileceğimize ilişkin hayallerimizden vazgeçeriz, üretkenliğimizi yitiririz. Ve üretkenliğimiz tükendiğindeyse doğuştan sahip olduğumuz özel yeteneklerimizi ve değerlerimizi başkalarıyla paylaşmaya özlem duymayız.

Bu nedenle belki de öğrenme hakkındaki yanlış bu tabuları yıkmanın tam zamanıdır, dünyanın gerçekleri bilmesine izin verin.

 

 

Sosyal ortamların eşsiz çocuklarını yetiştirin


Sosyal-Duygusal Gelişim Ne Demektir?

Sosyal-duygusal gelişim bir çocuğun, kendi duygu ve davranışlarını kontrol edebilmesi, başkalarının duygularını anlayabilmesi ve yaşıtları ile uyum sağlayabilmesidir.

Çocukların, işbirliği yapma, söylenenleri yerine getirme, kendine hakim olma ve dikkatini verme gibi ihtiyaç duydukları temel becerileri elde edebilmesi için sosyal-duygusal becerilere sahip olması gerekir. Güven duygusu, emniyet, gurur, dostluk, sevgi ve neşe çocuktaki sosyal duygusal gelişimin bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenilir ve sempatik bir yetişkinle kurulan pozitif bir ilişki, çocuğun sosyal ve duygusal gelişimin başarısı adına anahtar unsurdur.

Sosyal ve duygusal gelişim bir takım becerilerin kazanılmasına bağlıdır. Bunlardan kilit olan beceriler ise şu şekildedir:

*Kişinin kendi duygularını tanıması ve anlaması

*Başkalarının içinde bulunduğu duygusal durumu doğru okuması ve kavraması

*Güçlü duyguları yönetebilmesi ve ve onları yapıcı bir biçimde ifade edebilmesi

*Kişinin kendi davranışlarını düzenleyebilmesi

*Diğerileriyle empati yapma duygusunun gelişmiş olması

*İlişki kurma ve ilişkiyi sürdürme becerisi

Bu becerilerden her birinin gelişimi kendi zamanında gerçekleşir ve her biri zamanla bir diğer becerinin üzerine inşa edilir. Sosyal-duygusal gelişimin temeli doğuştan başlar. 2 aylık çocuk, ebeveynlerinin sesini işittiğinde rahatlar ve gülümser. Onlar kendisiyle konuştuğunda sevgiyle onların yüzüne odaklanır. Eğer çocuğunuzun ipuçlarını okuyabilirseniz ve doğduğu andan itibaren gün gün sosyal-duygusal becerilerinin nasıl oluştuğuna dikkat ederseniz onunla güvenli ve sevgi dolu bir bağ kurabilirsiniz.

Sosyal Duygusal Gelişim Niçin Önemlidir?

Bir çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, onun fiziksel ve bilişsel gelişimi kadar önemlidir. Bilmek gerekir ki bir çocuk doğarken sosyal-duygusal becerilerle beraber dünyaya gelmez, bu yetenekleri kazandırmak ve geliştirmek anne-babanın, çocuk bakıcısının ve öğretmenin görevidir.

Bir çocuğun sosyal-duygusal gelişimi ona kim olduğu duygusunu ve nasıl öğrenmesi gerektiği hissini sağlar, diğer insanlarla kaliteli ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Ayrıca çocuğu, iletişim kurmak ve diğerleriyle bağlantı sağlamak için yönlendirir,  çatışmaları çözüme kavuşturma, güven kazanma ve hedeflerine ulaşma konularında ona çok önemli bir destek sağlar. Güçlü bir sosyal-duygusal temeli çocukken inşaa etmek çocuğun hayattaki gelişimine ve mutluluğu yakalamasına yardım edecektir. Stresle başa çıkabilmek için daha donanımlı, gençlik ve çocukluk yıllarındaki zorlu aşamalardan geçerken de daha dayanıklı olacaktır.

Peki ebeveynler olarak çocukların sosyal-duygusal gelişimi için ne yapabiliriz?

Ebeveynler olarak çocuklarımızın duygusal ipuçlarını okumayı öğrenmeliyiz. Bu sayede onlara kendi duygularını tanımaları için yardımda bulunabiliriz. Çocuklarımız için örnek davranışlar sergilemeli, sevgiye dayalı etkileşimlerde bulunmalıyız. Duygularına, arzularına ve ihtiyaçlarına karşı ilgi göstermeli, günlük aktivitelerindeki hoşumuza giden yönleri onlara ifade etmeli,  bakış açılarına saygı duymalı, her başarısında gururlandığımızı ifade etmeli, cesaret vermeli ve stresli anlarında onlara destek olmalıyız.

 

 

Bir çocuğun Sosyal ve Duygusal Gelişimi Nasıl Olur?

Çocuğunuzu Tanıyın

Her çocuk eşsizdir. Çocuğunuzun en iyisi olduğunu biliyorsunuz. Bazı çocuklar sessizdir, diğerleri hareket etmeden duramazken ve oldukça aktiflerken onlar geriye yaslanıp izlemeyi severler. Bazı çocuklar suyla oynamayı severken bazıları sıçramaktan hoşlanırlar. Çocuğunuzun neyi yapmaktan hoşlandığının bir önemi yoktur, yapmaktan hoşlandığı şeyler onun için en iyisidir ve sahip olduğu mizaç nedeniyledir. Bizim vazifemiz çocuğumuzun mizacını bilmektir, bu sayede onlara dair tutarlı beklentilerimiz olur ve bu beklentiler üzerinden gelişimlerini sağlamaya çalışırız.

Çocuklara güven verici ve sevgi dolu bir ortam sağlayan ebeveynler ve çocuk bakıcıları, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim göstermelerine olanak sağlarlar. Çocuklara, zorlukların üstesinden gelme, kendi duygularını anlama, sorun çözme, ilişki geliştirme, akranlarıyla ve yetişkinlerle iletişime geçme becerilerini ebeveynleri öğretirler.

Sosyal Duygusal Becerileri İnşa Etmek İçin Ebeveynler Ne Yapabilir?

Ebeveynler çocuklarının yanında daha çok zaman geçirdiklerinde onlardaki davranışların değişimine daha çok tanık olacaklardır. Parklar, doğum günü partileri, lunaparklar, müzeler ve okul gibi yerler bazı çocukların daha çok stresli olmasına neden olabilir. Bu çocuklar evde kendi başlarına sakince çok iyi oynarlar fakat toplu alanlara girdiklerinde kaygılı olmaya başlarlar. Bu doğaldır. Bazı çocuklar içinse bu tarz yerler oldukça iyidir, evden farklı ortamlarda da vakit geçirmeyi öğrenirler. Çocuklar aşırı heyecanlıdır, heyecanlarını ve duygularını kontrol etmek bazen onlar için oldukça zordur. Ebeveynler olarak bu tarz durumlarda onları desteklemek için yanlarında olmadan becerilerle birlikte dünyaya gelmezler.

 

Anlam Duygusunun Üretilmesi

Anlam, belki çok geniş bir konu olabilir. Birçok insan, her ne için olursa olsun anlamın çok önemli olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak yine de insanlar sahip olduğu anlamları tanımlamakta, ve bunun da ötesinde, günlük yaşantılarında anlam bulmakta sorun yaşamaktadırlar.

Bu sorun önemsenmeyecek gibi değildir.  12.0000’den fazla insan üzerinde yapılan bir araştırmada, araştırmaya konu olan kişilerin %50’sinde, işyerine ilişkin anlam ve değer yoksunluğuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Anlam, insanların bağlılığını, yaratıcılığını, mutluluğunu, sağlığını ve huzurlu hissetme duygusunu desteklediği için, büyük bir anlam duygusunu kişilerin yaşamına kazandırmaya çalışmak büyük ve küçük tüm işletmelerin çıkarınadır.

Devamını Oku

Romalılardan Gelen Teknik : Loci

Telefon numaralarını, isimleri, yerleşim yerlerini, mekan adlarını ve öğrendiğimiz bilgileri doğrudan hafızamızdan söyleyebilmek hepimizin sahip olmak istediği bir beceridir. Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar bir kez daha kanıtlamıştır ki hafıza geliştirilebilen bir özelliğe sahiptir. Hafızamızı geliştirmek için faydalanılabilecek en önemli egzersizlerden bir tanesi de “loci tekniği”dir ve mucizevi bir etkiye sahiptir.

Devamını Oku

Çocuklarınızın Okulda Kendinden Emin ve Özgüven Sahibi Olmasına Nasıl Destek Olabilirsiniz?

 

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, özellikle okulda, özgüven kaybı yaşayabilirler. Bu kayıp bir süre sonra onların yetersiz performans göstermesine sebep olabilir. Daha sonrasındaysa bu yetersizlik okulda gösterilmesi gereken performans için bir kısır döngü haline gelebilir. Ancak çocuğunuzun özgüvenini arttırabileceğiniz ve destekleyebileceğiniz bazı yöntemler mevcuttur.

Devamını Oku

Fiziksel Aktivitenin Çocukların Dikkat Süresine Olumlu Etkisi

Çocuğunuzun takım sporları, dans ve jimnastik gibi fiziksel aktiviteler yapması, henüz gelişme çağında sağlıklı bir alışkanlık kazanmasını sağlarken, aktif ve sağlıklı bir hayatın temellerini de atar. Onu fiziksel aktivitelere katılmaya teşvik ettiğinizde bedensel, zihinsel ve duygusal sağlığı için, yalnızca yetişkinlikte görülecek uzun dönemli faydalar değil, okul performansında hızla fark yaratacak faydalar da sağlayabilirsiniz.

Devamını Oku

Dikkatini Ver!

( Bu komutu gerçekleştirmek niçin sizin sandığınız kadar kolay değil?)   

Çocuğunuza ne kadar sık “dikkatini ver” diyorsunuz veya bir öğretmen bir öğrenciyi dikkatini veremediği için ne kadar sık azarlıyor? Kendi dikkat becerimiz iyi olsun veya olmasın, bize kalsa dikkat dediğimiz şey aslında oldukça basit bir şey. Fakat gerçekte birçok insanın sandığından çok daha karmaşık bir konu. Örnek vermek gerekirse; bir şey almak için odaya girdiğinizde odaya niçin geldiğinizi unutacak kadar dikkatinizin dağılmış olduğunu deneyimlediğiniz zamanlarınız olmadı mı hiç?  Veya bazen bir kitap okuduğunuzda dikkatinizin dağılmasından ötürü okuduğunuz son birkaç sayfadan aslında hiçbir şey anlamamış olduğunuzu fark etmediniz mi?

Devamını Oku

Ekran Çıkmazı

Ünlü medya eleştirmeni Neil Postman’a göre henüz hayatı yeterince deneyimlememiş olan küçük çocuklar için televizyon görüntüleri, çocukların hayat deneyimi kazanmaları adına ikincil bir ortam sağlamış oluyor. Bu nedenle Postman 1980’lerde televizyonun, yeni doğan çocukların psikolojisi üzerine nasıl bir etkide bulunduğuna ilişkin açıklamalar yapmaya çalışmıştır. Ama çocuklar cumartesi sabahları yayınlanan çizgi filmlere tutkunlar. Postman ustalıkla yürüttüğü gözlemlerinin ardından çocukların televizyona aşık olduğunu gözlemlemiştir. Günümüzde ise parlak ekranlı mobil cihazların yaygınlaşmasıyla çocukların ekranlarla vakit geçirme süresi daha da artmıştır.

Devamını Oku

Müzik ve Beyin İlişkisi

Müzik Çoğu İnsan için Aşk ve Hayattır.

Müzik size, başka herhangi şeyin başaramayacağı şekilde duygusal bir düzey üzerinden hitap eder. Fakat müziğin ayrıca beyninize de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Müzik, özellikle çocuklarda, sadece dinlemekle bile beynin gücünü yükseltme özelliğine sahip. Daha sağlıklı, daha zeki ve daha yetenekli olmanızı sağlamaya yardımcı olacak bir faktör. İster öğreniyor olun, ister dinliyor, her notadan kazanacağınız çok fazla şey var.

Devamını Oku

Davranış Problemi Yaşayan Çocuklar İçin Evde Yaratıcı Çözümler

Davranış problemi yaşayan bir çocuğa sahip olmanın üstesinden gelinebilir. Birçok eğitimci davranış sorunu yaşayan çocuklarla ilgilenme konusunda eğitilmişken ebeveynler bu konunun üstesinden gelmede kendilerini yetersiz hissedebilirler. Eğer davranış problemleri yaşayan bir çocuğa sahipseniz ve evde bu durumun üstesinden gelmek için yöntemler arıyorsanız, tavsiye edeceğimiz fikirleri denemeniz belki size yardımcı olabilir. Bu yaratıcı teknikler çocukların daha sakin olmalarına, daha çok odaklanmalarına ve kontrolden çıktıklarını hissettiklerinde kendilerini toparlamak için daha güçlü hissetmelerine yardım edebilir.

Devamını Oku

Eğitimdeki Sorun: İmkân Yetersizliği

Çoğu öğretmen, normal ders programının dışındaki saatlerini de harcıyor ve öğrencilerini daha iyi motive etmenin, derse daha çok bağlanmalarını sağlamanın ve onlara daha iyi öğretmenin yollarını bulmak adına hayaller kuruyor. O halde öğretmenler bu kadar çok çabalıyorlarken öğrenciler arasındaki başarı uçurumunun başka bazı sebepleri de olmalı.

Devamını Oku

Medyadan Değil Sizden Duysun

Son yıllarda, özellikle de içinde bulunduğumuz son dönemde haberlerin içeriği dünyada ve ülkemizde yaşanan terörizm ve şiddet olaylarıyla dolu. Bu haberler perişan ve karamsar hissetmeye neden olabilir. Neyse ki genel olarak insanlar,  olumsuz olaylar üzerinde çok düşünmeleri nedeniyle açığa çıkan korku hislerini düzenleme ve kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğimiz hayata bakış açımızın sürekli dengeli olmasına yardım eder. Ancak bazı şeylerin üstesinde gelebilme becerisini henüz kazanamamış küçük çocuklarımızın, tesadüfen duydukları korkunç haberler nedeniyle tetiklenen güçlü duygu ve düşüncelerinin atlatılmasında destek olucu ebeveyn yaklaşımı çok önemlidir.

Devamını Oku

Evdeki Anlaşmazlıkları Ortadan Kaldırmak İçin Atılması Gereken 5 Adım

Evdeki Anlaşmazlıkları Ortadan Kaldırmak İçin Atılması Gereken 5 Adım

Çocuklarımız birçok sebepten ötürü bizim için sevinç kaynağıdırlar. Bazen onlara yardımcı olmamız mümkün olmasa da elimizden gelebilecek en güzel şey onları sevmektir. Saçma sapan şeyler söylemeleri ve yapmaları bizi incitmez.

Çocuklarımızın yaptıkları şeylere ve kullandıkları kelimelere sürekli tanık oluruz. Bu nedenle onların aslında ne kadar akıllı ve parlak olabileceğini biliriz. Fakat bazı zamanlarda olgunluk gösterememeleri sevimli olmalarından çok bizim için rahatsız edici olur. Tutkal yemelerine izin vermediğimiz için ya da yatma saati geldiğinde azıcık da olsa video oyunları oynamalarına müsaade etmediğimizi için aksi davranırlar. Onların bu küçük hayal kırıklıklarında çıkardıkları tantana dolayısıyla bir canavara dönüşmemek için buna alışmaya, kendimizi buna göre ayarlamaya ve bunun üstesinden gelmeye çalışırız. Çocuklarımızın kendilerinden istediğimiz basit şeyleri bazen yapmaması bizi çıldırtmaktadır. Bu nedenle evdeki bu olumsuz atmosferi pozitife dönüştürmekte her zaman başarılı olamayabiliriz.

Devamını Oku

AKADEMİK GELİŞİM İÇİN GEREKLİ OLAN BİLİŞSEL GELİŞİM TAŞLARI

Okul çağındaki çocuklarda gelişimsel kilometre taşları öğrencilerin akademik olarak başarılı olup olmadığını tahmin etmede yardımcı olabilir.Bu kilometre taşlarına ulaşamayan öğrenciler, ancak, çeşitli müdahalelerin aracılığıyla öğrencilerin akademik performansı çoğu zaman geliştirilebilir.Bu kilometre taşlarını anlayarak,orta okul ve lise öğrenci velileri ve öğretmenleri öğrencilerin ekstra akademik yardıma ihtiyaci olup olmadığına daha iyi karar verebilirler.

Devamını Oku

SpinalGalant Refleksi ve ADHD

Son araştırmalar  ilkel refleksler ve huzursuzluk, konsantrasyonu sağlayamama ile  ADHD belirtileri arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor.

Refleksler belli başlı dürtüler karşılığında verilen bilinçsiz kas hareketleridir. Örneğin, sıcak bir ocağa dokunursanız, vücudunuz elinizi otomatik olarak çekiverir. Bebekler, beynin en ilkel bölümünde oluştuklarından ve onları hem gelebilecek tehlikelerden koruyup hem de oturma ve emekleme gibi sonraki gelişimsel değişmelere hazırlayan refleksler olduklarından dolayı ilkel refleksler olarak adlandırılan bir takım reflekslerle doğarlar. Bebeğin kendini düşüyor gibi hissetmesi durumunda kollarını açtığı, Moro diğer adıyla Ürkme refleksi de ilkel reflekslerdendir. İlkel refleksler yaşamın ilk yılı içerisinde son bulmalı ve yerlerini daha yüksek seviyedeki bilinçli reflekslere bırakmalıdırlar.

Devamını Oku

Alerjiler Hastalıklara Karşı: Zihin Bağışıklık Sistemi Dürtüselliği Nasıl Etkiler

Bağışıklık Sistemi ve Baskın Zihin Kutbu: Bir bağlantıları var mı?

Davranışsal, akademik, sosyal ve diğer alanlarda zorluk yaşayan çocuklar, genellikle bir zihin kutbunun baskın olması gibi bir dengesizliğe sahiptirler. Durum böyle olunca, bu çocuklar, hangi zihin kutuplarının baskın olduğuna bağlı olarak, farklı öğrenme ve davranışsal özellikler gösterirler. Zihin aynı zamanda bağışıklık sistemini de kontrol ettiği için, kutupsal baskınlık, bağışıklık sistemi tepkiselliğini de etkileyebilir.

Devamını Oku

Yaygın besin hassaslıkları çocuklarda davranışsal problemlere nasıl neden olur?

Öğrenme, davranış ve sosyal alanda problem yaşayan ve aynı zamanda Brain Balance Programında çalıştığımız çocukların neredeyse hepsi besin hassaslıkları probleminden de mustariptirler. Eğer zihin dengeden çıktıysa,  sindirim sistemi işlevsizliğe uğrar ve bağışıklık sisteminin de dengesi bozulur. Bu dengesizlik son olarak besin hassaslığına dönüşür.

Buzdolabınızda masum gözüken o bir bardak organik süt, çocuğunuzun bugün okuldan önce kendini kötü hissetmesine sebep olabilir. Ama mandıra ürünü olan bir besin nasıl böyle bir şeye sebep olabilir?  Bunun yanında böyle bir duruma neden olabilecek başka besinler de var mıdır?

Devamını Oku

Özel İhtiyaçları Olan Çocuklara Nasıl Disiplin Uygulanır?

Özel ihtiyaçları olan çocukların velileri, çocuklarının uygun sosyal davranışları kazanması için yardım etmek isterler. Bu yardımı sağlamanın yollarından biri de disiplindir. Disiplinin cezayla aynı şey olmadığını, ayrıca veliler için hayati önem taşıyan bir rehberlik yolu olduğunu da unutmamak gerekir. Çocuklarda öne çıkan bazı davranış bozukluklarının belli başlı nedenleri olsa da, Söz konusu sosyal, duygusal ve akademik yönden zorluk çeken çocukların özelleştirilmiş bir yaklaşıma ihtiyaçları vardır. İşte burada sizi, ADHD, öğrenme bozukluğu ve nörodavranışsal bozukluk yetersizliklerinin en az birinden etkilenmiş çocuklar için disiplin uygulamanın zorluklarıyla tanıştırıyoruz.Devamını Oku

OYUNUN BEYİN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ

Kısa bir internet araştırması sonucunda fiziksel aktivite ile öğrenme arasındaki bağın kuvvetli olduğunu ancak davranışsal ihtiyaçları olan küçük çocuklar için bu ilişkinin ne kadar daha önemli olduğunu görüyoruz.

EGZERSİZ VE OYUN OYNAMANIN FAYDALARI

Yapılan egzersizler beyin fonksiyonunu ve elastikiyeti artırdığından, en sıradan oyun bile zihin için bir egzersiz sayılır.

Ayrıca egzersiz, beyine giden kan akışını hızlandırır. Yeni hücrelerin büyümesini sağlayan bileşenleri açığa çıkararak zihnin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar.

Devamını Oku

Çocuklardaki Anksiyete İçin Yoga Egzersizleri

ADHD, Asperger, İşleme güçlüğü, Öğrenme Zorluğu gibi nörodavranışsal bozukluklar yaşayan çocuklar, kendilerini gergin ve endişeli hissederler. Bu çocuklar yogadan, stres tepki sistemlerinin düzenlenmesi konusunda fayda sağlayabilirler. Yogadaki vücut duruşları ve kontrollü nefes alma, yaşadıkları derin endişeyi azaltarak tüm çocukların, ruh halini ve işlevselliğini geliştirebilir.

Yetişkinlerin uyguladığı yoga, çocukların uyguladıklarıyla aynı değildir.Eğer yogayı, çocuktaki derin endişeyi azaltma yolunda kullanacaksanız, bu uygulamayı daha etkili hale getirecek birkaç düzenlemeyi takip etmeniz gerekecek.

Devamını Oku

Öğrenmeye olan kızgınlıklarını yok edin

Çocuğunuz ile ödev konusunda çatışmalar hatta kavgalar mı yaşıyorsunuz?

Çocuğunuz okulda verilen ödevleri unutuyor mu?

Çocuğunuz ödevleri yapmak istemiyor ve ödevden kaçıyor mu?

Çocuğunuzun ödev konusunda çektiği zorluk, öğrenmeye olan kızgınlığı ve düşük seviyede akademik performansı tüm aile üzerinde baskı hissettiriyor. Eğer çocuğunuz ödevleri yapma konusunda isteksiz ise ve size  müdahale yapılması gerektiği söylenmişse, bir sonraki adım bu zorluklar sürecini yönetmek için doğru yardımı almak olacaktır. Birçok terapist ve program mevcut olduğundan, doğru kaynakları belirlemek zorlu bir süreçtir.

Devamını Oku

B Vitamin ve Zihin Sağlığı

Doğru beslenme çocuklardaki zihin gelişiminde önemli bir rol oynar. Özellikle B vitamini çocuklardaki zihin sağlığını sağlama almada oldukça önemli ve etkilidir. B kompleks vitaminlerindeki eksiklik, gecikmiş gelişime ve öğrenme farklılıkları ve dikkat problemlerine yol açan kötü belirtilere yol açabilir.

Devamını Oku

Mevsimsel Beslenme

Modern zamanlarda, farklı yiyecek tercihlerimize bakarsak, toplumumuzun sağlıklı beslenmediğini ifade edebiliriz.  Neden? Yiyeceklerimizi hem kendimiz üretiyoruz hem de  ülkemize dünyanın dört bir yanından geliyor. Bu hem çok iyi hem de çok kötü bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Aralıkta muz ve şeftaliler alabiliyoruz. Atalarımız bu lüksü yaşayamadılar. Kendi ektiklerini ve doğa ananın müsaade ettiği şeyleri yediler ki bu da yıl boyunca vücudumuzun alması gereken besinleri bize aldıracak şekilde tasarlanmış mükemmel bir düzendir.

Mesela, bu ayın öne çıkan yiyeceği olan karpuz, sahneye, sıcaklardan en çok yakındığımız zamanlarda bizi serinletmek adına çıkıyor. Bu kadar sulu bir yiyeceğin yılın en sıcak zamanlarında elde edilebiliyor olması tesadüf olmasa gerek. Karpuzun Ağustos’ta, Aralık’a nazaran insana ne kadar tatlı geldiğini bir düşünün. Vücutlarımız ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinde olabilecek en iyi düzeyde besinleri almaya programlanır. Bu yüzden mevsime göre beslenme hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir deneyimdir. Sıcak bir günde karpuz ve güveç biftek yedikten sonra neler hissettiğinizi yazıya dökün. Yediğiniz biftekle kendinizi ağır mı hissediyorsunuz? Yoksa yediğiniz karpuzla kendinizi hafiflemiş mi? Sıcakta yenilen, sıcak ve soğuk yiyecekler size kendinizi daha iyi mi daha kötü mü hissettiriyor? Bu deneyi yaparken çok eğlenmenizi ve aşağıdaki tavsiyelerden de yararlanmanızı umuyoruz.

Yaz: Karpuz hakkındaki şeyleri zaten biliyoruz. Peki ya, çilek, yaban mersini, kiraz, şeftali, erik, nektarlar? Bu meyvelerin hepsi, kış meyveleriyle kıyaslandıklarında, ciddi derecede su içerirler. Kentucky Üniversitesi 1997 yılında bir çalışma başlattı, bu çalışmada sebze ve meyvelerin su miktarları belirlendi. Çilek karpuzla birlikte yüzde 92’yle birinci sıradaydı, elma gibi sonbahar meyveleri ise yüzde 84’le onların ardından geldi.

Sonbahar: Karnabahar, brokoli, yeşil fasulye, brüksel lahanası, kızılcık ve elma gibi kuvvetli sebzeler, çorba, püre ve bunun gibi ara sıcak yapımında çok iyidirler.

Kış: Yağlarla benzininizi alın ve böylelikle vücudunuzu sıcak tutun. Kış boyunca vücut kendini soğuklardan koruyacak ek yağlara ihtiyaç duyar. Soğuklatan meyveler artık mevcut değildir ama kök sebzeler bol bulunur. Bu da hayvan proteinlerinden ve sıcaklık veren havuç, kabak, balkabağı, yaban havucu, akceviz kabağı gibi sebzelerden yapılan çorba ve güveç gibi yiyecekleri yememize olanak verir.

İlkbahar:  Nisan kapıya dayandığında, kendinizi ilkbahar temizliği yapmak zorunda hissettiğinizde, bir yenilenme ihtiyacı da duymaz mısınız? İlkbaharda, Vücutlarımız içten dışa yenilenmek ve temizlenmek ister.  Aysberg, marul, bezelye, lahana ve bağışıklık sistemini destekleyen vitaminler olan A ve C vitamini bakımından zengin olan yapraklı yeşillikler gibi temizleyici meyve ve sebzeler bu mevsimde mevcuttur. Çocuklarımızın çoğu dünyaya, çevrenin etkisinden dolayı çeşitli toksinler vücutlarına yüklenmiş şekilde gelirler. Bu gibi toksinleri, yukarıda bahsedilen temizleyici meyvelerle temizlemek onların sağlığı açısından çok iyi olacaktır.

 

Zihin sağlığı ve sindirim sitemi için probiyotiklerin yararı

Probiyotikler sindirime yardımcı olan ve sağlıklı bağışıklık sistemi sağlayan mikro organizmalardır. Sindirim sistemlerimiz, mide floramızı düzenleyen ve kelimenin tam anlamıyla trilyonlarca sayıda mikro organizmaya ev sahipliği yaparlar. Ancak yetkililer aşırı doz antibiyotik kullanımı ve sistemlerimizdeki iyi niyetli bakterilerin yan etkileri konusunda uyarıyor. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı çok sayıda ilaç dirençli enfeksiyonlara alerjik reaksiyonlara ve bağırsak bozukluklarına neden oluyor. Hastaneler ve doktorlar antibiyotiklerin dikkatli ve doğru şekilde kullanıldığından emin olmak istiyorlar. Aileler mide sağlığını ve zihin işlevine daha iyi destekçi olmak için beslenme şeklini değiştirip,  probiyotik bakımından zengin olan gıdaları öğünlere dahil ederek daha iyi katkılar yapabilirler.

Devamını Oku

Müdahale Vakti Geldi mi?

Çocuğunuz okulda zorluk yaşıyorsa, şu belirtilere bakın:

Eğer bir çocuk okulda zorluk yaşıyorsa, müdahale vaktinin gelip gelmediğini ne zaman anlıyorsunuz? Sosyal, akademik ve davranışsal sorunlar yaşayan çocukların velileri, bu sorunların tipik çocukluk gelişim döneminin bir parçası mı ya da disleksi veya diğer öğrenme bozuklukları gibi ciddi rahatsızlıklardan biri mi olduğunu merak ederler. Öğrenme güçlüğü belirtileri, bireyden bireye farklılık gösterse de, bir öğrenme güçlüğünün belli başlı göstergelerini bilmek, müdahalenin gerekli olup olmadığını belirlemede yardım sağlayacaktır. Zaman içerisinde bu problemler tekrar nüksederse, o zaman çocuğunuz için profesyonel bir yardım almanın vakti gelmiş olabilir.

Devamını Oku

ÇOÇUĞUM BU SENE OKULA BAŞLIYOR

PEKİ YAZI YAZMAK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP BECERİLERİ YAŞINA UYGUN BİR ŞEKİLDE GELİŞTİ Mİ?

Okul yaşantılarının olmaz ise olmazı yazı yazmaktır. Yazı yazmak aslında bir çok yeteneğin bir araya toplandığı karmaşık bir beceridir. Güzel bir yazı için yaşa uygun gelişmiş görsel beceriler, yaşa uygun psiko-motor beceriler ve gayret ve sabır gereklidir.

Eğer çocuğunuzun görsel becerileri yeterince gelişmemiş ise tahtada veya bir kitapta gördüğünü doğru bir şekilde algılayamayacak ve defterine ya da kağıda çizdiği şekil gerçeğinden oldukça farklı olacaktır. Bu durum onun özgüvenin düşmesine ve özellikle siz ve öğretmen ve arkadaşları ile çatışmalar yaşamısına neden olacaktır. Bunun çözümü çocuğunuzun görsel algısının geliştirilmesidir.

Devamını Oku

DİSLEKSİ PROBLEMİ YAŞAYAN ÇOCUKLAR İÇİN OKUMA VE YAZMA STRATEJİLER

Araştırmacılar disleksinin sebepleri ve boyutlarını bir yandan keşfetmeye devam ederken, diğer yandan disleksi olan çocuğun öğrenmesini kolaylaştırmak için etkili yöntemlerin geliştirilmesi sürüyor. Görsel İşlem Bozukluğu olan öğrencilerin daha özel ihtiyaçları vardır, bu yüzden öğretmenlerin öğrencilere daha da yardımcı olabilmeleri için farklı stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Araştırma bulgularına göre disleksi tedavisinde yardımcı olabilecek bazı yaklaşımlar aşağıdaki gibidir.

Devamını Oku

Tatilde Stresi Yenmek için Velilere Tavsiyeler

Stres nasıl azaltılır, özel ihtiyaçları olan çocuklarla ebeveynleri için tatil sezonu nasıl eğlenceli hale getirilir?

Her veli tatil sezonunda ekstra stres yaşar. Yılın bu zamanlarında, programınıza ekstra alışveriş ve tatil aktiviteleri eklemeniz gerekir. ADHD ve Asperger gibi nörodavranışsal yetersizliklerden etkilenmiş çocukların velileri bu dönemde daha fazla stres yaşarlar. Stresin olumsuz etkilerine yenik düşmeden ve onu yenmenin sağlıksız yollarına başvurmadan önce, stresi yenmek için aşağıda verilen veli ipuçlarını deneyin:

Devamını Oku

Bağırsak bakterileri zihin fonksiyonunu etkiliyor

UCLA deki araştırmacıların yaptığı son araştırmaya göre, bağırsak bakterisiyle zihin fonksiyonu arasında bir bağlantı var. Bu da BrainFit’in, beslenmenin davranış üzerindeki doğrudan etkisini vurgular nitelikte. Küçük bir araştırma, yoğurtta bulunan probiyotikleri düzenli olarak tüketen bayanların, dinlenme ve tepki verme durumlarında, zihin fonksiyonlarının değişkenlik gösterdiğini ortaya koydu.  Aşağıda UCLA Sağlık dergisinin yazmış olduğu yazıyı veya bu linkten orijinal makaleyi okuyun.

Devamını Oku

DİKKAT ESKİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLANLAR GÖRÜLEN UYKU PROBLEMLERİ

DEHB bozukluğu olan çocuklar uyku problemi yaşamaya daha eğilimliler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde ortaya çıkan davranışsal bir bozukluktur. DEHB olan çocuklar oturmakta, dikkatini toplamakta ve paylaşım konularında problemler yaşarlar. Aynı zamanda uykuya dalmada ve uykuda kalmada problemleri yaşıyor olabilirler. Tüm bunlar kronik uyku eksikliğine sebebiyet verebilir ve daha da önemlisi DEHB olan çocuklarda bu belirtiler daha ciddi olabilir.

DEHB ve Uyku Bozuklukları

Her yaş grubundan çocuk uyku problemlerinden olumsuz yönde etkilenir ancak DEHB olan çocuklarda bu problemlere daha sık rastlanır.  Araştırmalar gösteriyor ki, DEHB olan çocuklar uyku problemlerine daha eğilimliler:

Insomnia ve DEHB: DEHB olan çocukların zihinlerinde birbirleriyle yarışan düşünceler olduğundan bu onların uykuya dalmasına engel oluyor olabilir. Uykuya dalsalar dahi istedikleri kadar uyumada problemler yaşayabilirler. Uyku apnesi(uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan bir hastalık) gibi diğer uyku bozuklukları çocukların kesintisiz bir uyku yaşamalarına engel olabilir. Bu problemlere bağlı olarak çocuklar gündüz zamanı uykulu bir vaziyette olacaklarından tüm bunlar diğer davranışsal problemlere sebebiyet verecektir.

Gecikmiş Uyku Fazı Sendromu:  Bu sendromu yaşayan çocuklar gece yarısından veya sabahın ilk saatlerinden önce yatamazlar. Kurulan hiçbir alarm işe yaramaz ve sabah yataktan kalkarken çok zorlanırlar. Yataktan kalktıklarında öfkeli ve agresif olurlar ve öğlen olmadan da uyanık halde gezmede problemler yaşarlar.

Huzursuz Bacak Sendromu: Çalışmalar huzursuz bacak sendromu ve DEHB arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Huzursuz bacak sendromu ayakların istemsizce hareket etmesi durumudur ve uyku bölünmelerine ve gündüz zamanı uykusuzluğa sebebiyet verebilir.

DEHB olan çocuklardaki uyku bozukluklarıyla başa çıkmak

Araştırmalar gösteriyor ki ADHD’si olan çocukların %70’i uyku problemi yaşıyor, bu yüzden çocuklarda görülecek olan belirtilerin dikkatli şekilde gözlemlenmesi ve ihtiyaç durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulması çok önemli. Eğer çocuğunuz bir uyku problemi yaşıyorsa süreli bir bakıma ihtiyaç duyuyor olabilir. Uyku problemlerinin tedavi edilmesi çocuklardaki davranışsal belirtilerin azalmasına yardımcı olacaktır.

Eğer çocuğunuzda öğrenme veya davranış bozukluğu varsa ve uykuya dalmada veya uykuda kalmada güçlük yaşıyorsa Brainfit Studio’yu bir düşünün deriz. İlk öncelikle çocuğunuzun zihninde hangi bölge gelişmemişse onu kapsamlı bir analizle ortaya çıkartıyoruz ve daha sonra maksimum bir beyin gelişimi için çocuğunuza özgün bir program hazırlıyoruz.

Sağlıklı Isırıklar

Sağlıklı ısırıklar adlı beslenme dergisinin 2013 Ocak ayı sayısında, sağlıklı bilinci gelişmiş aileler ile birlikte ADHD belirtileri ve beslenme rasındaki bağ hakkında konuştuk.

ADHD ve diyet

Christie Korth

ADHD’nin (Dikkat ve hiperaktivite bozukluğunun) diyetle ne alakası var? Son zamanlarda yapılan çalışmalara göre, bu ikisi önceden düşünüldüğü gibi birbirleriyle bağlantılı olabilir. Aslında yediğimiz besinler ve ADHD arasında bağlantının olduğunu gösteren çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. BrainFİt Studio olarak, bu rahatsızlık ile ilgili olarak besinin önemli bir rol oynadığını ve bu hastalıkların belirtilerini azatlmada besinlerden yola çıkmamız gerektiğini tecrübelerimizden biliyoruz.

Devamını Oku

Popüler Yazılar

Evdeki Anlaşmazlıkları Ortadan Kaldırmak İçin Atılması Gereken 5 Adım

Evdeki Anlaşmazlıkları Ortadan Kaldırmak İçin Atılması Gereken 5 Adım Çocuklarımız birçok sebepten ötürü bizim için sevinç kaynağıdırlar. Bazen onlara yardımcı olmamız mümkün olmasa da elimizden gelebilecek en güzel şey...

OYUNUN BEYİN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ

Kısa bir internet araştırması sonucunda fiziksel aktivite ile öğrenme arasındaki bağın kuvvetli olduğunu ancak davranışsal ihtiyaçları olan küçük çocuklar için bu ilişkinin ne kadar daha önemli olduğunu görüyoruz. EGZERSİZ...

SpinalGalant Refleksi ve ADHD

Son araştırmalar  ilkel refleksler ve huzursuzluk, konsantrasyonu sağlayamama ile  ADHD belirtileri arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor. Refleksler belli başlı dürtüler karşılığında verilen bilinçsiz kas hareketleridir. Örneğin, sıcak bir...

Özel İhtiyaçları Olan Çocuklara Nasıl Disiplin Uygulanır?

Özel ihtiyaçları olan çocukların velileri, çocuklarının uygun sosyal davranışları kazanması için yardım etmek isterler. Bu yardımı sağlamanın yollarından biri de disiplindir. Disiplinin cezayla aynı şey olmadığını, ayrıca veliler için...